imageedit_2_8570467069.png

מחלת העור השחור בכלב מגזע פומרניאן

BLACK SKIN DISEASE = ALOPECIA X

ד"ר אילן סקורינסקי,  דרמטולוגיה 

מה זה MDR1?

MDR1 = MULTI DRUG RESISTANCE GENE – זהו גן המוביל ליצירת חלבון שאחראי על הוצאת חומרים מסוכנים מתוך המוח.

ישנם כלבים הנושאים גן שאינו תקין, עקב מוטציה (שינוי) בגן. המוטציה גורמת ליצירת חלבון שאינו תקין וכתוצאה מכך הכלבים רגישים לתרופות מסויימות. מה שקורה הוא שההובלה של תרופות מסוימות אל מחוץ למוח לא מתאפשרת בצורה תקינה. במקרים אלה התרופות נאגרות במוח וגורמות לעוויתות, חוסר יציבות בהליכה ואפילו מוות.

כלבים אלו בניגוד לכלבים ה"בריאים" לא יכולים לקבל תרופות מסוימות מחשש לחייהם!

 

מה הן 2 הצורות של המוטציה:

הומוזיגוטים: מוטציה מלאה בשני העותקים של הגן

הטרוזיגוטים: מוטציה חלקית באחד העותקים

הסיכון לתגובה הוא גבוה יותר בכלבים ההומוזיגוטים אך עלולה להיות תגובה חמורה לתרופות מסוימות גם בכלבים עם מוטציה חלקית הטרוזיגוטים)

איזה גזעים מועדים למוטציה בגן?

:המוטציה שכיחה בעיקר בכלבי הרועים

רועה אוסטרלי

קולי

בורדר קולי

וויפט ארוך שיער

רועה גרמני

כלב רועים אנגלי

שלטי

כלב צאן אנגלי עתיק

Silken Windhound – כלב רוח

American White Shepherd

האם הכלב סובל?

חשוב לציין כי כלבים החווים מחלה זו אינם סובלים או כאובים ואין לה כל השפעה על בריאותם ועל איכות חייהם ובכל זאת, המראה הפגום, במיוחד בהשוואה למראה המלבב בטרם "חלו", מטריד ומצדיק טיפול ל"החזרת עטרה ליושנה".

מה גורם למחלה?

הסיבה לשם המוזר ALOPECIA X נובע מתיאור התופעה (ALOPECIA = הקרחה) ומחוסר הידע/הבנה ( X ) לגורם המחלה. לגנטיקה אמנם השפעה מכרעת על התפתחות המחלה אך יתכן שבכלבים שונים הגורם הדומיננטי שונה ואף יתכן שתנאים סביבתיים (חום, קור, לחות ביתר, סטרס, גילוח, חומרי טיפוח, תרופות) יחמירו את המופע הקרח.

הסיבה שכלבים שונים מגיבים לטיפולים שונים מתיישרת עם התאוריה שגורמים שונים אחראים לאותה תופעה.

איך ניתן לטפל בתופעה?

הטיפול הראשוני המומלץ (למשך חודשיים) לשיקום הפרווה ולצמיחתה המחודשת הוא שילוב של מלטונין (תוסף מזון המשמש כזרז ביולוגי לעידוד צמיחה)  עם מינון נמוך של טירוזין (המעודד חילוף חומרים כולל כאלה הדרושים לצמיחת פרווה). הטיפול בטוח מאוד וללא תופעות לוואי ושיעור הצלחתו כ-50%.

טיפולים אחרים עם שיעורי הצלחה דומים הם טיפולים הורמונליים או סירוס (כימי או כירורגי).

אלופציה X 2.jpeg
אלופציה X.jpeg